Kirim Karyamu

Kirim tulisanmu sekarang

BOTHEKAN

Patine Kesenian Tradisional

Miturut ujare para simbah, Dhusun Nglaran biyen dadi pusat kesenian-e Desa Cakul. Maneka-warna kesenian tradhisional ngrembaka ing Nglaran: jaranan, dhadhak merak (reyog), ludruk, wayang wong, trebang, karawitan,...

Quo Vadis Rumah Coklat (2)

Kelembagaan Rumah Coklat Diskusi mengenai organisasi kelembagaan Rumah Coklat akan dimulai dari tujuan pendirian Rumah Coklat dan produk barang atau jasa apa yang dihasilkan. Dalam pengamatan kami, saat...

Srengenge Cumlorot ing Sukalunga (5)

Usahane Brata ngingu pitik ndhog-ndhogan sangsaya maju, krana olehe tlaten anggone ngucel-ucel pitik. Saiki Brata wis duwe pengasilan maton, wis ora gumantung maneh marang "sega berkat" saka maratuwane asile...

Srengenge Cumlorot ing Sukalunga (4)

Alhamdulillah, trawehan sing digelar Brata ing omahe maratuwane wis ngancik traweh malem 11. Jamaah wis saya tumata, merga wong-wong sing trawehe mung jajal-jajalan wis...

Tikar Pandan dan Sumber Penghidupan Perempuan di Desa Ngembel

Dalam regulasi sosial-ekonomi, khususnya di Trenggalek, sulit untuk tidak melibatkan para pekerja perempuan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Jauh sebelum kita mengenal...

Srengenge Cumlorot ing Sukalunga (3)

Kegiatan salat traweh ing Padukuhan Sukalunga, sing manggon ana omahe Mbah Dasiyo, sing dipimpin dening mantune sing jenenge Brata, wis bisa lumaku kanthi lancar....

Srengenge Cumlorot ing Sukalunga (2)

Wektu iku wis ngarepne sasi pasa, senajan ndhak tau salat limang wektu, akeh warga padhukuhan kono sing gelem pasa lan traweh. Ing wiwitane wulan...

Srengenge Cumlorot Ing Sukalunga (1)

Nom noman iku jenenge Brata, umure selawean taun, nanging wis dhemen karo Muhammadiyah lan tansah melu pengajian rutin. Senajan dudu anake wong Muhammadiyah, nanging...

Layang Setrum saka Ndesa (3)

Pekarangane Dadi Alas Dhusun Nglaran kinepung alas. Meh tepung gelang. Lore alas, kulone alas, kidul, lan wetan uga ana alas. Meh kabeh wargane urip saka...

Layang Setrum saka Ndesa (2)

Tani lan Wiraswasta KTP Keh-kehane wong desa kuwi urip saka olah tetanen. Nenandur, lan ngingu kewan: pitik, wedhus, sapi. Yen ana pegawai negeri: guru, mandhor...

Layang Setrum saka Ndesa (1)

Indonesia Sinawang Saka Nglaran Ater-ater: Layang iki ditulis ing saweneh padukuhan kang adoh saka kantor desa; kang adoh saka kantor kecamatan; kang adoh saka kantor kabupaten;...

Menikmati Wisata Rumah Apung di Pesisir Prigi

Di Pesisir Prigi (Pantai Karanggongso), ada tempat wisata yang patut dikunjungi. Tempat wisata tersebut adalah Rumah Apung Rembeng Raya. Berada di timur Pantai Bangkokan,...