Kirim Karyamu

Kirim tulisanmu sekarang

Andharan

Layang Setrum saka Ndesa (3)

Pekarangane Dadi Alas Dhusun Nglaran kinepung alas. Meh tepung gelang. Lore alas, kulone alas, kidul, lan wetan uga ana alas. Meh kabeh wargane urip saka...

Layang Setrum saka Ndesa (2)

Tani lan Wiraswasta KTP Keh-kehane wong desa kuwi urip saka olah tetanen. Nenandur, lan ngingu kewan: pitik, wedhus, sapi. Yen ana pegawai negeri: guru, mandhor...

Layang Setrum saka Ndesa (1)

Indonesia Sinawang Saka Nglaran Ater-ater: Layang iki ditulis ing saweneh padukuhan kang adoh saka kantor desa; kang adoh saka kantor kecamatan; kang adoh saka kantor kabupaten;...