Kegiatan salat traweh ing Padukuhan Sukalunga, sing manggon ana omahe Mbah Dasiyo, sing dipimpin dening mantune sing jenenge Brata, wis bisa lumaku kanthi lancar. Senajan enek uga sing gremeng-gremeng,”Kok ra padha karo mesjide Mbah Shomad... trawehe Brata centhak-centhuke luwih...
Wektu iku wis ngarepne sasi pasa, senajan ndhak tau salat limang wektu, akeh warga padhukuhan kono sing gelem pasa lan traweh. Ing wiwitane wulan Ramadan biasane masjid sampek nulak-nulak jamaah saking akehe wong sing dhemen traweh. Wong-wong  padha nduweni...
Nom noman iku jenenge Brata, umure selawean taun, nanging wis dhemen karo Muhammadiyah lan tansah melu pengajian rutin. Senajan dudu anake wong Muhammadiyah, nanging jiwa Muhammadiyahe Brata ngalah-ngalahne anake wong Muhammadiyah dhewe sing kadhang-kadhang malah ora sudi melok kegiyatane...

Paling Populer