Srengenge Cumlorot Ing Sukalunga (1)

Nom noman iku jenenge Brata, umure selawean taun, nanging wis dhemen karo Muhammadiyah lan tansah melu pengajian rutin. Senajan dudu anake wong Muhammadiyah, nanging jiwa Muhammadiyahe Brata ngalah-ngalahne anake...

Selamat Datang Generasi Muda dalam Politik Elektoral

Akhirnya hari itu datang juga ya, Lur, bakal calon presiden & wapres sudah pada daftar di KPU Pusat. Walaupun penuh drama mirip sinetron, yang penting tetap ada yang daftar....

Merumuskan Ide dari Kedai Kopi

Namanya Kafe Cengkeh (sebetulnya kata bakunya cengkih). Terletak di utara jalan timur pertigaan Hotel Widowati. Rupa-rupa wajah orang tiap hari mampir ke situ: berlalu-lalang atau, sambil memesan kopi dan...

Layang Setrum saka Ndesa (3)

Pekarangane Dadi Alas Dhusun Nglaran kinepung alas. Meh tepung gelang. Lore alas, kulone alas, kidul, lan wetan uga ana alas. Meh kabeh wargane urip saka olah tetanen, senajan ta cara...

Layang Setrum saka Ndesa (2)

Tani lan Wiraswasta KTP Keh-kehane wong desa kuwi urip saka olah tetanen. Nenandur, lan ngingu kewan: pitik, wedhus, sapi. Yen ana pegawai negeri: guru, mandhor alas alias polisi hutan, pamong...

Layang Setrum saka Ndesa (1)

Indonesia Sinawang Saka Nglaran Ater-ater:Layang iki ditulis ing saweneh padukuhan kang adoh saka kantor desa; kang adoh saka kantor kecamatan; kang adoh saka kantor kabupaten; kang adoh saka kantor gubernuran;...