Topik Ngabarne

Tag: ngabarne

Andai Tayub(an) tanpa Miras (?)

“Mangga ingkang pikantuk sampur, kula aturi enggal jumeneng.” (Mari, hadirin yang telah mendapat sampur, saya undang lekas berdiri). Pecinta langen tayub Trenggalek pasti mengenal makna...

Most Read