Topik Rumah jawa

Tag: rumah jawa

Senthong, Ruang Kecil Multiguna

Dalam tata bangunan rumah adat Jawa ada beberapa jenis bangunan kayu yang kita kenal, di antaranya adalah tajug, joglo, limasan, sinom, panggang pe dan...

Most Read