Kirim Karyamu

Kirim tulisanmu sekarang

Demang Kolot

Puthut alias Demang Kolot asli putra 215. Sekarang jadi asisten wali murid di sebuah lembaga pendidikan. Terinspirasi Mallika, mencintai anak orang seperti anak sendiri...

Sekolah Jaman Saiki

Sasi Maret, April, Mei, kuwi kanggone wong sing neng dunia pendidikan klebu sasi sing abot. Ya abot kanggone murid sakgurune. Yen wali murid abote paling mung ndonga kanggo putra-putrine. Kuwi wae yen ndhak lali. Kok ngono? Wongtuwa sing ora ngreti putrane ujian ki ya akeh, lho. Engko dipikir mung sithik. Saking senenge bocah sampek lali yen ujian ki ora mung masalah kudu sinau sregep, nanging dongane bapak-ibuk ki penting....

Tidak ada kiriman yang ditampilkan