tayuban

Organizing history by tags.

Tledek Pabrik Kopi van Dillem

Secarik kertas tergeletak malas di atas meja di antara tumpukan kertas berserakan hasil kerja kemarin yang tak sempat aku bereskan. Seseorang telah menaruhnya kemarin....

Andai Tayub(an) tanpa Miras (?)

“Mangga ingkang pikantuk sampur, kula aturi enggal jumeneng.” (Mari, hadirin yang telah mendapat sampur, saya undang lekas berdiri). Pecinta langen tayub Trenggalek pasti mengenal makna...