Kirim Karyamu

Kirim tulisanmu sekarang

Kang Sholeh

Dari Karangsoko, Trenggalek. Ketua LPCR PDM Trenggalek. Pemerhati masalah sosial Keagamaan.

Srengenge Cumlorot ing Sukalunga (5)

Usahane Brata ngingu pitik ndhog-ndhogan sangsaya maju, krana olehe tlaten anggone ngucel-ucel pitik. Saiki Brata wis duwe pengasilan maton, wis ora gumantung maneh marang "sega berkat" saka maratuwane asile mandhegani proyek genduren. Malah kosokbaline, maratuwa lan adhik-adhik ipene sing malih gumantung marang Brata. Kulawargane Mbah Dasiya dadi karyawan tetape Brata kabeh. Lan sing paling ndhemenake maneh tumrap Brata, yaiku maratuwa lanang wedok ws gelem salat 5 wektu, senajan embuh piye ganthane olehe...

Srengenge Cumlorot ing Sukalunga (2)

Wektu iku wis ngarepne sasi pasa, senajan ndhak tau salat limang wektu, akeh warga padhukuhan kono sing gelem pasa lan traweh. Ing wiwitane wulan...

Srengenge Cumlorot Ing Sukalunga (1)

Nom noman iku jenenge Brata, umure selawean taun, nanging wis dhemen karo Muhammadiyah lan tansah melu pengajian rutin. Senajan dudu anake wong Muhammadiyah, nanging...